Rólunk

Sírhely újraváltása

Temetkezési helyek újraváltása

A temetkezési helyek újraváltásával kapcsolatos információkkal kapcsolatban Pécsett a központi temető irodaházának 1. számú szobájában.


A temetkezési helyek egyszeri megváltásának időtartama:
  • Sírbolt, urnacsarnok esetén: 60 év
  • Urnasírbolt esetén: 25 év
  • Sírhely esetén: 25 év
  • Urnafülke, urnaföld esetén: 10 év
Temetőüzemeltetés - gondnokság.

A Pécsi központi, a pécsszabolcsi, pécsbányai, hírdi, vasasi és somogyi peremtemetők üzemeltetője a Pécsi Temetkezési Kft.
A temetkezési helyekkel és a temetővel kapcsolatos egyéb bejélentéseket, észrevételeket a temetőgondnokok fogadják.
Tájékoztatjuk továbbá megrendelőinket, hogy az elmúlt években több olyan –
szerencsére eddig személyi sérüléssel nem, csak komoly anyagi kárral járó -
baleset történt, amely a felelőtlenül és szakszerűtlenül összerakott, felállított síremlékek ledőlése miatt következett be. A síremlékek állapotának minősítése folyamatos ellenőrzési tevékenységet követel a temető . fenntartóitól, hisz a
megrongálódott, vagy. állásbiztonságukban bizonytalanná vált síremlékek komoly baleset veszélyt jelentenek úgy a temetőlátogatók, mint az ott dolgozók számára, s ezen felül igen megnehezíti a parcellákon belüli munkákat; és a sírok
közötti közlekedést is.
Kérjük, amennyiben Önök majdan szeretett elhunytjuk sírhelyére síremléket kívánnak építtetni, leginkább az építmények megfelelően összerakott, felál1ítot állapotára legyenek figyelemmel a síremlék műszaki átvételekor. Felhívjuk szíves figyelmüket; hogy az esetleges ledőlésből adódó bármilyen – másnak, vagy másoknak okozott anyagi vagy nem anyagi jellegű - károkozásért a síremlék tulajdonosát terheli a felelősség.


A sírhelyek megváltásáról, újraváltásáról szóló információk


Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 42/2005. számú önkormányzati rendeletének 5.§ 4. bekezdésének értelmében: „A temetkezési helynek a 25 éves egyszeri megváltási időt követő újraváltása hagyományos sírhely esetén a Pécsi Központi Temetőben minden esetben a parcella (sírhelytábla) lejáratakor esedékes. Amennyiben a sírhely 25 éves megváltási időtartama alatt az adott parcella időtartama lejár, a sírhely betemetési időpontjától a parcella lejártáig eltelt évekre az időarányos sírhelydíjat meg kell fizetni. Az időarányos sírhelydíj megfizetésével a sírhely lejárati ideje azonos lesz a parcella lejárati idejével.” Ez azt jelenti, hogy ha lejár egy parcella, az abban lévő sírhelyeket – függetlenül attól, hogy mikor volt bele temetés – meg kell váltani. Amennyiben 25 éven belül volt a sírhelybe temetés, úgy a temetés óta eltelt időarányos díjat kell megfizetni. Hirdetményeken keresztül, a percellák sarkainál illetve a sírokon kihelyezett matricákon keresztül történik a pécsi központi köztemetőben az értesítés. A jogszabály nem ír elő közvetlen értesítést. A temetkezési törvény alapján a sírhelyeket 25 vagy 50 évre, az urnaföldeket és urnafalakat 10 vagy 20 évre lehet megváltani, a sírboltokat pedig 60 évre.
Amennyiben a sírhelybe 25 éven belül volt koporsós temetés, úgy az a parcellalejárat szerinti megváltás hiányában sem kerülhet értékesítésre. Amennyiben az utolsó temetéstől számított 25 évet követően nem történik megváltás, úgy jelenleg a hagyományos és urnasírhely esetében három év, sírboltok esetében 5 év türelmi idő után a sírhelyek újraértékesítésre kerülhetnek. Jelenleg ebben az esetben a megtalált csontmaradványokat illetve urnákat csontkamrában illetve urnatárolóban őrizzük, hamvasztást követően tároljuk, vagy elszórjuk.
A megváltási díjak római számos parcellák esetében, út melletti síroknál 31.850 Ft, a nem út melletti síroknál 21.640 Ft. Betűjeles parcellákban az út menti sírhelyek megváltási díja 57.680 Ft, a nem út melletti sírhelyeké 49.990 Ft. Amennyiben 25 éven belül a sírhelybe volt temetés, úgy a fenti sírhelydíjak időarányos, utolsó temetés óta a parcella lejártáig eltelt időszakára kell az arányos sírhelydíjat kifizetni. Tájékoztatásul táblázatban megadjuk a parcellák legutolsó és legközelebbi lejáratát. Urnafülkék és urnafalak esetében az utolsó temetéstől vagy újraváltástól számított 10 év múlva kell intézkedni a megváltásról Az urnafülkéket 12.190 Ft-ért, az urnaföldeket 18.740 Ft-ért lehet 10 évre újraváltani. Sírboltok esetén a megváltási díj függ a sírbolt nagyságától, elhelyezkedésétől, az újraváltási díjak 65.560 Ft és 102 780 Ft között vannak. Az urnasírboltokat 25 évre kell megváltani. Amennyiben tisztelt ügyfeleink bizonytalanok benne, hogy sírhelyüket meg kell-e váltani, úgy kérjük, hogy ügyfélfogadási időben keressék fel sírhelynyilvántartó irodánkat, vagy a temetopecs@temetopecs.hu címre írt e-mailes érdeklődésükre is készséggel válaszolunk.
Az önkormányzati rendelet alapján kialakult parcella szerinti lejárat legfontosabb célja, hogy a hagyományos sírhelyek esetében a betemetést követő első újraváltással folyamatosan a parcella lejártához igazodik a sírhely lejárata is, így könnyen nyilvántartható a sírhely felett rendelkezők, temettetők és hozzátartozók számára a sírhely lejárata a temető jövőbeni működése során.

Így két eset lehetséges a hagyományos sírhelyek esetében:
(a) sírhelyet a parcella lejártával szükséges teljes újraváltási időre a parcella következő lejártáig megváltani
(b) a parcella lejáratkor a sírhely még érvényben van, de a parcella következő lejártáig arányosan újra szükséges váltani

Konkrét példa a jelen szabályozás szerint: S parcella lejárata 2014. A parcella következő lejárata 2039. Betemetés volt a sírban 2000-ben, melytől 25 évre (koporsós betemetés porladási ideje) a betemetéssel együtt megváltásra kerül a sírhely 2025-ig. 2014-ben a parcella lejáratakor a 2025-2039-es időszakra szükséges arányosan újraváltani a sírhelyet, ezáltal 2039-ig lesz érvényben a sírhely, így lejárata azonossá válik a parcella lejáratával. Amennyiben az S parcellában nem kerül megváltásra a lejáró sírhely, a lejáratot követő 3 év után a sírhely újraértékesíthető.
Alább a központi temetők parcelláinak lejárati idejei láthatóak:« vissza
  • Sírgondozás
  • Hitellehetőség
LEGFRISSEBB HÍREK

Hirdetmény - lejáró sírhelyek

2021. március 01.
Tovább

Tájékoztató a Pécsi Köztemetőben lévő megemlékezésekről

2020. október 22.
Tovább


Temető belső térkép
Temető térkép
IMPRESSZUM